Rekultivace

Od roku 2009 se naši zaměstnanci podílí na rekultivaci odvalu po hornické činnosti v lokalitě Zbůch. Pomáháme přeměnit území zasažené lidskou činností do zelených ploch. Poskytujeme technický dozor nad průběhem rekultivací. Díky prováděné rekultivaci se podstatně snížila prašnost při zvýšené větrnosti (halda byla z rozdrceného lupku) a postupně se na haldu navrací ve velkém život.

V roce 2010 se naši zaměstnanci podíleli na vybudování zařízení pro výrobu rekultivačních substrátů. Projektovaná kapacita je 750 000 m3 materiálu na vstupu. Využívají se biologicky rozložitelné odpady (BRO) a kaly z ČOV. V zařízení se vyrábí rekultivační substrát a kompost pomocí speciálního velkokapacitního překopávače.

Za PILSEN TECHNOLOGIES jsme zajišťovali zejména tyto činnosti:

  • Projekční činnost
  • Příprava dokumentace ke stavbě
  • Geologické a botanické průzkumy
  • Příprava podkladů pro zjišťovací řízení
  • Sestavení provozního řádu zařízení
  • Příprava podkladů pro dotace

Provoz je kontrolován dodavateli materiálů, které zajímá, kde končí jejich odpad a jak je s ním nakládáno. Naším cílem vždy bylo se o materiál postarat co nejlépe s ohledem na životní prostředí a v rámci platné legislativy. Pokud vás problematika kompostáren zajímá, ozvěte se nám. Rádi vás po areálu výroby rekultivačních substrátů a kompostů provedeme. Na tento projekt navazuje přechod na modernější technologie zpracování odpadů – viz projekt Cirkulazce 1.