Cirkulazce 1.0

Cirkulazce je projekt, který řeší nakládání s odpady podle cirkulární ekonomiky pomocí moderních technologií. Se zpracováním a využitím odpadů plánujeme množství aktivit, ale preferujeme začínat postupně. Proto jsme také rozdělili projekt Cirkulazce na 2 fáze. V rámci první fáze (Cirkulazce 1) budujeme v areálu skládky Lazce zařízení na zpracování plastů a čistírenkých kalů. Využijeme dostupných moderních technologií drcení, sušení, termického rozkladu a využití paliv v kogeneračních jednotkách. V rámci projektu bude zpracováno 16 000 tun plastů a 15 000 tun odvodněných kalů z ČOV ročně.