Cirkulazce 2.0

Druhá fáze projektu Cirkulazce, kdy přidáme do již vybudovaného projektu Cirkulazce 1.0 navazující technologický celek pro zpracování komunálních odpadů v celkovém objemu 50 000 tun ročně. Toto množství přibude k již stávajícímu objemu čistírenských kalů a plastů z první fáze (Cirkulazce 1.0). Celek bude energeticky soběstačný.