Překládací stanice SKO

Úspěšně jsme dokončili proces stavebního řízení Překládací stanice SKO (směsného komunálního odpadu) pro Účelové sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce.

Projekt počítá se zpracováním 12.000 tun komunálního odpadu ročně.

Překladiště SKO:

Pro Svazky obcí pro nakládání s odpady nabízíme komplexní řešení překládací stanice SKO. Cílem stanice je redukce objemu odpadu před převozem do konečného zařízení pro energetické nebo jiné využití. Při návrhu technologického celku bereme maximálně v potaz záměry plánované do budoucna v příslušné lokalitě.

SYSTÉMY s překládacími stanicemi:

  • soustřeďují přepravovaný odpad do jednoho místa, zajišťují jeho slisování a následnou
    přepravu do cílové stanice (ZEVO, teplárna, spalovna, cementárna)
  • umožňují přepravu slisovaného materiálu i na velkou vzdálenost
  • redukují náklady na přepravu
  • snižují provoz po komunikacích
  • redukují provoz a rychlost odbavení v prostoru cílové stanice
  • bez překládacích stanic prakticky není možno efektivně zásobovat velkokapacitní ZEVO (spalovnu) odpady – palivem.

SYSTÉMY překládacích stanic Husmann

Plnění do návěsů