OilStop

OilStop

PILSEN TECHNOLOGIES je spoluzakladatelem Zapsaného ústavu OilStop

Hlavním podnětem pro založení zapsaného ústavu OilStop bylo dokončení výzkumu a vývoje systému speciálních filtrů a jejich zavedení do výroby. Postupem doby se ukázalo, že v souvislosti s tím vyvstává řada dalších otázek týkajících se problematiky nakládání s oleji a tuky v rámci udržitelného rozvoje. Další logickou etapou bylo tedy založení platformy OilStop, jejímž cílem je vytvořit širokou základnu pro sdílení a vyměňování si zkušeností v oblasti nakládání s jedlými oleji a tuky. Tvorba a udržování vztahů, v nichž vzájemná výměna informací, rad a podpory usnadňuje růst a úspěch všech zúčastněných stran, tedy podnikatelských subjektů, orgány státní správy a samosprávy a vzdělávacích a výzkumných organizací. Výsledky činnosti platformy se pozitivně drazí v energetickém a ekologickém využití olejů jako suroviny. Více o projektu se dozvíte na stránkách OilStop. Rádi s Vámi probereme vše, co o projektu potřebujete vědět, abyste se mohli stát partnery či sponzory.

 

Kontakty

koordinátor projektu:
+420 733 134 662
info@oilstop.cz