OilStop

OilStop

PILSEN TECHNOLOGIES je spoluzakladatelem Zapsaného ústavu OilStop

Zapsaný ústav OilStop byl založen za účelem dokončení výzkumu a vývoje systému speciálních filtrů OilStop a zavedení filtrů OilStop do výroby. Tedy k vybudování výrobny. Kromě toho k edukaci veřejnosti a uživatelů. To vše samozřejmě s cílem pomoci ČOV v ČR při plnění zákonných norem.

Ústav nám umožní přibrat jednoduchým způsobem do realizace projektu subjekty, jako je VODÁRNA PLZEŇ, a.s., další vodárny a provozovatele ČOV, města, kraje, vědeckou obec, konkrétně VŠCHT Praha, VUT Brno, UPA Pardubice, ale současně i fyzické osoby. Na jedné straně jako spolupracovníky projektu, na druhé jako jeho podporovatele a také jako jeho koncové uživatele.

Cílem projektu OilStop jsou tisíce domácností v ČR aktivně používající systém filtrů OilStop, čímž dojde ke snížení množství jedlých tuků vylévaných do kanalizace.

Rádi Vás navštívíme a probereme s Vámi vše, co o projektu potřebujete vědět, abyste se mohli stát partnery či sponzory OilStop.

 

Kontakty


Ondřej Ujházy
+420 733 134 662
info@oilstop.cz