Jsme specialisté na cirkulární ekonomiku

Skupinová fotografie teamu Pilsen Technologies

Náš tým

Nápad založit společnost PILSEN TECHNOLOGIES s.r.o. s nynějším směrováním dostal Michal Pejčoch v roce 2012. V tomto roce začalo spolupracovat několik specialistů z různých oborů při řešení projektu využívání geotermálního potenciálu odvalu Krimich k celoročnímu pěstování plodin v pokusném skleníku. Tento projekt je teď nazýván Tuzemka 1.0 a většina zúčastněných tvoří nyní jádro současného týmu PILSEN TECHNOLOGIES. Od té doby jsme již prošli dlouhou cestu, připravujeme několik projektů jako jsou Tuzemka 2.0 a Cirkulazce. Jsou to názorné příklady toho, jak vnímáme cirkulární ekonomiku a hlavně její uvádění do praxe. Realizujeme smysluplné projekty se zajímavou ekonomikou a pozitivním dopadem na životní prostředí.

Co děláme?

Již několik let podnikáme v oblasti nakládání s odpady a disponujeme špičkovými odborníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti recyklace a využívání odpadů pro obce, města a podnikatelské subjekty. Naši zaměstnanci se podílejí na několika projektech v oblasti nakládání s odpady a jejich recyklaci. Na základě dlouholetého, podrobného průzkumu nakládání s odpady a možných systémů k jejich využívání, jsme schopni nabídnout komplexní řešení zpracování komunálního odpadu a odpadu z podnikatelských aktivit v zájmovém regionu.

Profilová fotografie Dagmar Krejzové

Dagmar Krejzová

Jednatelka společnosti
Dagmar Krejzová je zodpovědná za vedení společnosti, strategickou komunikaci  s českými i zahraničními partnery a investory. Během její bohaté kariéry prošla několika řídícími pozicemi ve firmách, kde se specializovala na oblast rozvoje a řízení lidských zdrojů. V roce 2017  úspěšně prošla mezinárodní certifikací koučů ACC.
 
 
Profilová fotografie Michala Pejčocha

Michal Pejčoch

Výkonný ředitel

Michal Pejčoch je zodpovědný za vedení projektů společnosti a strategické plánování. Jeho hlavním úkolem je zajistit chod projektů  společnosti, která se bude podílet na uvádění nových technologií v moderním průmyslu s nakládání s odpady a smysluplném využívání energií z odpadů. Během svojí bohaté kariéry prošel několika obory . Začínal pracovat jako samostatný geolog, poté byl několik let zaměstnán jako ekolog a vodohospodář. Od roku 1994  řídil vznik projektů v odpadovém hospodářství. Má rozsáhlé zkušenosti s odpadovým hospodářstvím a jeho fungováním. Díky tomu je schopen vidět daleko dopředu a správně nastavovat směrování projektů společnosti.

Profilová fotografie Ondřeje Ujházyho

Ondřej Ujházy

Projektový manažer

Ondřej Ujházy řídí a koordinuje projekty naší společnosti. Je zodpovědný za správné plánování, rozpočty a analýzu rizik, personálního naplnění a celkového dohledu nad projekty. Má za sebou několik projektů z oblasti využívání odpadů. Projekty se týkaly energetického využívání biomasy a využívání geotermálních jevů po těžbě uhlí. Působil také jako šéf řešitelského týmu při revitalizaci důlních děl.

Profilová fotogravie Jaroslava Vrchlavského

Jaroslav Vrchlavský

Projektový specialista

Jaroslav Vrchlavský je zodpovědný za technologickou a produktovou strategii společnosti, její technický provoz a rozvoj. Jeho úkolem je zajistit, aby společnost Pilsen Technologies byla trvale technologickým leaderem v oblasti nakládání s odpady. Pracoval 10 let na pozici vedoucího pracovníka v zemědělském družstvu v oblasti rostlinné a živočišné výroby. Další pracovní zkušenosti získal jako vedoucí provozu a následně jako technický a provozní ředitel v odpadovém hospodářství.

Profilová fotografie Gabriely Strnadové

Gabriela Strnadová

Specialistka pro životní prostředí a chemii

Gabriela Strnadová dohlíží na kvalitu našich projektů z pohledu životního prostředí a chemických procesů. Prověřuje projekty dle platné legislativy, kontroluje správnost environmentální dokumentace,  včetně návrhů nových postupů. Díky tomu se můžeme spolehnout, že odborná dokumentace k našim projektům je formálně a obsahově správně. Vystudovala VŠCHT v Praze, obor fyzikální chemie, analytická chemie, technologie vody a technologie ropy. Prošla různé pozice v akademické, podnikatelské i veřejné sféře. Působila 5 let jako referentka na krajském úřadě Jihočeského kraje v oblasti vodního hospodářství a ochrany ovzduší. Má dlouholeté pedagogické zkušenosti na vysoké škole.

Profilová fotografie Lenky Šantorové

Lenka Šantorová

Vedoucí sekretariátu

Lenka Šantorová má na starosti kompletní vedení naší kanceláře. Organizuje, zařizuje, vyřizuje a zároveň je zárukou pohodové atmosféry. Lenka prošla různými administrativními pozicemi jak na úřadech, tak v soukromé sféře.